KGE Facebook KGE Instagram KGE YouTube
KGE > 名師補習 > K.W. Ho x Shinno Choi 史科舊生$99

K.W. Ho x Shinno Choi 史科舊生$99

April 27, 2017
DSE
歷史科
中史科
大考精讀
舊生優惠
Billy Ng + 廖天恩 Fast
Fast Class Billy Ng + 廖天恩...
 [ 補習課程 ]
Fast Class 師師任你點
暑期優惠,Fast Class任你點堂...
 [ 補習課程 ]
Andy Tse 暑假資助計劃
Andy Tse 暑假資助計劃...
 [ 補習課程 ]
高效速讀早鳥優惠
高效速讀早鳥優惠...
 [ 補習課程 ]
廖天恩暑期震撼賞
首期半價,只限1/6!...
 [ 補習課程 ]